Úvodem

 

Machytková Sedláček Vaca & spol., advokátní kancelář s.r.o. vznikla spojením advokátní kanceláře Dr. Mariny Machytkové & spol., se sídlem v Praze 1 (v této formě byla kancelář činná od r. 1993) a advokátní kanceláře Sedláček, Vaca & spol. se sídlem v Praze 6 (v této formě byla kancelář činná od r. 1996). Advokátní kancelář Machytková Sedláček Vaca & spol. vznikla jako veřejná obchodní společnost ke dni 16.5.2001 a ke dni 1.1.2014 se transformovala na společnost s ručením omezeným.


V současné době pracuje v kanceláři 11 advokátů, z nichž tři jsou partnery advokátní kanceláře, 8 advokátů spolupracuje v pozici asociovaných advokátů, dále je zde činných 7 advokátních koncipientů a 7 asistentek. Všichni advokáti jsou členy České advokátní komory.


Machytková, Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář je zaměřena především na obchodní, bankovní, korporátní a občanské právo. Advokátní kancelář se dále specializuje na oblast dopravního práva, v níž vyvíjí rovněž publikační činnost. Všichni spolupracovníci advokátní kanceláře mají velmi bohatou praxi ve všech podstatných oblastech obchodního, bankovního, občanského, pracovního a soutěžního práva, včetně rozsáhlých zkušeností při jednáních s orgány státní správy, se soudy a s protistranami.


Machytková, Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář poskytuje právní služby svým klientům v českém, anglickém, německém a ruském jazyce. Advokátní kancelář spolupracuje s řadou zahraničních advokátů či advokátních kanceláří a je schopna zajistit svým klientům odbornou právní pomoc v zahraničí.


Copyright © Machytková, Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář s.r.o. 2015